Aktuality - Všeobecné

 

  Důležité sdělení k zahájení provozu školní jídelny

 

studujzdravku.cz
 

Kurz PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

začíná v pondělí 19.10. 2020 od 12.00 hod.

Více ZDE

 

studujzdravku.cz

 

Kurz SANITÁŘ

začíná ve středu 30. 9. 2020 od 12.00 hod.

Více ZDE

 

studujzdravku.cz

 

Aktuální informace k podzimním termínům maturitních a závěrečných zkoušek

 

studujzdravku.cz

 

Přihlášky a informace ke stravování ve školní jídelně najdete ZDE

 

studujzdravku.cz

 

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Hranice, Nová 1820,

Mgr. Hana Čamborová,

vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Kritéria a počty přijímaných žáku žáků naleznete ZDE


Výsledky I. kola přijímacího řízení pro obor vzdělávání:

 V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, musí účastník řízení potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li účastník řízení odevzdáním zápisového lístku podle předchozího odstavce úmysl vzdělávat se v této střední škole a oboru vzdělání, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí a nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů, může řediteli střední školy podat žádost o vydání nového rozhodnutí (ke stažení zde) a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání bylo vyhověno, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět, a uchazeč  splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

 

studujzdravku.cz 

 

Výsledky přijímacího řízení oboru

53-41-H/01 Ošetrovatel pro školní rok 2020/2021

 
  

studujzdravku.cz

 

Od 13. 3. 2020 je pozastavena činnost

veškerých zájmových a sportovních aktivit

v tělocvičně a ostatních prostorách SZŠ Hranice.

 

studujzdravku.cz

 

Nabídka oborů pro školní rok 2020/2021:

Učební obor: Ošetřovatel

  • Kód oboru: 53-41-H/01 Ošetřovatel

Studijní obor: Praktická sestra 

  • Kód oboru: 53-41-M/03 Praktická sestra

Studijní obor: Ortoticko-protetický technik

  • Kód oboru: 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik

Studijní obor: Záchranářství a ochrana obyvatel

  • Kód oboru: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

 

studujzdravku.cz

  

Seznamy učebnic dle jednotlivých oborů ke stažení zde:

 


Novinky:


Dne 25. 6. 2020 proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům třídy ZA4B.

Naše škola získala grant na financování odborných stáží v rámci programu Erasmus+ pro příští školní rok. Přihlášky pro žáky a podrobnosti zde.


V pondělí 27.4.2020 byla transfúzní stanice otevřena pro odběry žáků a pedagogů naší školy.


Dne 19. 2. 2020 proběhlo na SZŠ Hranice školní kolo  Psychologické olympiády. Soutěžilo jedenáct žáků ze tříd ZA2A, ZA2B, ZOB2, ZOB3.
Umístění:

1. místo... Tadeáš Kašpar Daniel - ZOB 2

2. místo... Gabriela Černá - ZA 2B

3. místo... Marek Kučera - ZOB 3

Všichni umístění postupují do Regionálního kola, které se bude konat 17.3.2020 na SZŠ v Šumperku.V úterý 3. prosince 2019 byli pasováni staršími spolužáky žáci prvního ročníku Záchranářství a ochrany obyvatel.

Ohlédnutí za plesem ZA4B.


Ve středu 11. prosince se uskutečnila již tradiční návštěva adventní Vídně.

Žákyně a žáci 3. ročníků oboru ZA a ZOB se ve středu 27. 11. 2019 zúčastnili školního kola konverzační soutěže v angličtině.


Naše škola nabízí poznávací zájezd do Švédska pro žáky, zaměstnance a další přátelé školy (při potřebě doplnění autobusu).

Termín 12.6. - 20.6. 2019, CK Scandia - Czech tour.

Cena 6890 Kč + 400 Kč (odvoz autobusem přímo z Hranic, cestovka sídlí v Jablonci nad Nisou)

V ceně je zahrnuta i polopenze.

Přihlášky prosím směřujte k paní Mgr. Pavlíně Vavříkové, platba zálohy 1500 Kč do 30.11. 2019 přímo na účet CK. Každý dostane písemně instrukce k platbě.

Zájezd na Francouzskou riviéru

Studentky a studenti SZŠ Hranice absolvovali ve školním roce 2018/19 odborné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován z prostředků Evropské unie.

Již téměř tradicí se stává každoroční účast studentů SZŠ Hranice na Dni Evropy v Olomouci.V minulých letech se Střední zdravotnická škola Hranice zapojila do programu Erasmu+ a získala granty, které umožnily studentům třetích a čtvrtých ročníků vyjet na třítýdenní odborné stáže do Anglie a na Maltu, kde pracovali v pečovatelských institucích.  Stáže byly hodnoceny velmi kladně ze strany studentů, rodičů i učitelů, a proto budeme zahraniční aktivity studentů podporované Evropskou unií dále rozvíjet.  Pro období 2014-2020 vyhlásila Evropská komise program Erasmus +, který bude podporovat mezinárodní stáže a spolupráci, inovační procesy a aktivity mládeže i dospělých ve všech úrovních vzdělávání.  Na období školního roku 2018/19 jsme obdrželi grant, který umožní realizovat odborné stáže v Anglii, na Maltě a na Slovensku. Stáže na Maltě a v Anglii jsou plánovány jako třítýdenní, na Slovensku dvoutýdenní. Malta a Slovensko jsou určeny pro žáky současných tříd  3.A, 3.B, OSE2 a Anglie pro současné třídy 2.A, 2.B

Více informací a závaznou přihlášku naleznete ZDE


od 28. 2. 2018 podporuje IS Bakaláři pouze zašifrované připojení. Bakaláři jsou dostupní na adrese https:\\is.szs-hranice.cz (http:\\is.szs-hranice.cz = nezabezpečený přenos). Webové stránky jsou již na zabezpečený přenos přesměrovány. V mobilní aplikaci je potřeba nastavit přenos ručně na přihlašovací obrazovce (viz obrázek).

Důležité odkazy

Kontakty

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820 
753 01 Hranice

tel.: 581 601 792
e-mail: szs@szs-hranice.cz
IČ: 00600903


Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz

AtlasŠkolství

AtlasŠkolství - kam na střední školu

Náhodná fotografie

Hranice

Střední zdravotnická škola Hranice
Nová 1820
753 01 Hranice

+420 581 601 792
szs@szs-hranice.cz

a

Partneři

Hledat obsah